Anna Tomàs Mayolas | Mediadora

La MEDIACIÓ és una de les principals tècniques de resolució alternativa del conflicte (ADR).

Els conflictes són inherents a les relacions humanes. A vegades no es tenen prou eines per resoldre’ls o per entendre’ls en la seva totalitat, per aquest motiu un mediador o mediadora, des de la neutralitat i amb les eines precises, pot ajudar a desencallar malentesos i dinàmiques de comunicació negatives, per tal que les parts en conflicte els puguin resoldre de manera positiva.

La persona mediadora és neutral i imparcial, i garanteix la confidencialitat de tot el què es tracti durant un procés de mediació.

Quins tipus de conflictes puc ajudar a resoldre com a mediadora:

 • Conflictes de parella, separacions i divorcis.
 • Conflictes familiars amb filles i fills adolescents.
 • Conflictes familiars amb germans i germanes derivats de l’atenció i la cura de les persones grans.
 • Conflictes en empreses familiars i successió d’empreses.
 • Conflictes entre el personal d’empreses i organitzacions.
 • Conflictes en comunitats de veïns i veïnes.
 • Conflictes en associacions i entitats sense ànim de lucre.

La PROVENCIÓ consisteix, entre d’altres coses, en dotar a les persones d’habilitats i coneixements per afrontar els conflictes de forma pacífica.

En quins àmbits puc oferir els meus serveis:

 • Xerrades i tallers a centres educatius de primària i secundària. Tant per l’alumnat, com pel professorat, i per mares i pares.
 • Anàlisi i diagnòstic de dinàmiques i estructures susceptibles de generar malentesos i conflictes, i dels conflictes latents, a les organitzacions, empreses, associacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Assessorament i dotació de tècniques i instruments per assolir un bon clima de treball i convivència que permeti a les organitzacions resoldre, per elles mateixes, els conflictes que sorgeixin

Sessions individualitzades d’acompanyament en el conflicte

És possible trobar-se en situacions en les que no se sap com enfocar un conflicte, i en les que resulta difícil comunicar-se amb l’altra persona, ja sigui en l’àmbit familiar, o professional. Per aquests casos, ofereixo:

 • Sessions individualitzades per ajudar a entendre el conflicte, i a expressar bé les necessitats i els interessos, per tal de millorar la relació amb l’altra persona.